ساعت کاری 09:00-18:00

کرج،میدان شهدا،برج نوا طبقه 2 واحد 1

32262555

لیست مراکز تحت پوشش در کرج و تهران

مراکز تحت پوشش در کرج

نام مرکز پیش کد
رجائی 3449 – 3440 و 3420
طالقانی 3259 – 3250
نصرآبادی 3220 – 3229 و 3240
رشیدی 3279 – 3270
هشتگرد جدید 4425 و 4426
هشتگرد قدیم 4421 و 4422 و 4423
کوثر (کلاک) 3239 – 3230
شهید فهمیده 3359 – 3350
طالقان 4472
شهرک صنعتی اشتهارد 3777
غیاثی (باغستان) 3439 – 3430
خوش طینت (شهرک ناز) 3687 – 3680 و 3689
قائم (حسین آباد) 3339 – 3330
ریموت رزکان 3677
گرمدره 3610
آوینی (گلدشت) 3489 – 3480
ولدآباد (کریم زاده) 3639 – 3630
خاتم الانبیاء (فردیس 2) 3669 – 3660
ثارا… (حصارک) 3450 – 3459
آثاری (مهرشهر) 3349 – 3340
قندی (کمالشهر) 3479 – 3470
کاظمی (ساسانی) 3289 – 3280
مشکین دشت 3629 – 3620
امیر کبیر (کیانمهر) 3329 – 3320
دکتر حسابی 6519 – 6510 و 6559
صدوقی (فردیس1) 3659 – 3650
خاتم الانبیاء (فردیس2) 3669 – 3660
ماهدشت 3739 – 3730

مناطق تحت پوشش در تهران

نام مرکز پیش کد
منطقه  2 مخابراتی
جعفری 2243 – 2240 و 2218 – 2217
محلاتی 2249 – 2244 و 2219
غریبی 2269 – 2267 و 2224 و 2223 و 2221 و 2220
پاسداران 2278 – 2276 و 2259 – 2254
منطقه 3 مخابراتی
الغدیر 3373 – 3368 و 3343 و 3304 – 3300
اشرفی اصفهانی 3319 – 3316 و 3310 و 3308 – 3305
هجرت 3384 – 3380 و 3366 – 3364 و 3315 و 3314
پیروزی 3379 و 3378 و 3336 – 3330
عرب سرخی 3377 – 3374 و 3363 و 3339 – 3337
مشهدی مهدی 3387 و 3386 و 3357 و 3349 – 3345
درزی 3389 و 3388 و 3362 – 3360
منطقه 4 مخابراتی
آیت ا… کاشانی 4409 – 4400
زارعی 4417 – 4410
سعادتمند 4429 – 4420
کاظمیان 4437 4430
حق شناس 4477 – 4470 و 4439
پیام نور  و 4449 – 4440
شهید توکلی 4458 – 4450
صالح طبری
4469 – 4461
یزدان پناه 4487 – 4480
منطقه 5 مخابراتی
سیزده آبان 5599 – 5596 و 5554 – 5550 و 5503 – 5500
نواب صفوی 5544 – 5540 و 5504
شهید رمضانی 5569 – 5564 و 5512
سید الشهدا 5578 – 5570 و 5514 و 5513
قندی 5589 و 5581 – 5579 و 5563 – 5557 و 5516 و 5515
بختیاری 5523 – 5520
آیت ا… ایروانی 5529 – 5524
مهدیه 5549 و 5548 و 5539 – 5536
خوشقدم 5588 – 5582
شهید منتظری 5595- 5590
منطقه 6 مخابراتی
فرد اسدی 6616 و 6608 – 6600
بخششی 6639 و 6628 و 6626 و 6625 و 6618
کرمی 6633 – 6629 و 6624 – 6620
مالک اشتر 6689 – 6683 و 6638 – 6634
توحید 6694 – 6690 و 6659 – 6656 و 6643 و 6642
ابوذر 6669 – 6660
محسنیان 6682 – 6678
منطقه 7 مخابراتی
آل اسحاق 7731 و 7730 و 7702 – 7700
شهدای گمنام 7738 – 7736 و 7708 – 7704
اکبری 7796 و 7779 و 7778 و 7739 و 7735 – 7732 و 7714 و 7711
امامت 7798 و 7748 – 7746 و 7743 – 7740 و 7717 و 7716
حکمت شعار 7749 و 7745 و 7744 و 7727 و 7724 – 7718
آیت 7799 و 7784 – 7781 و 7769 و 7728 و 7726 و 7725
شهید عاطف 7788 – 7786 و 7774 – 7770 و 7729
ولیعصر 7797 و 7766 – 7760 و 7753 – 7750
نظری 7759 – 7754
نبوت 7795 – 7790
منطقه 8 مخابراتی
شیخ فضل ا…
8862 – 8860 و 8821 و 8806 – 8803
نهری
8869 و 8868 و 8859 – 8856 و 8838 – 8836 و 8809 – 8807
مطهری
8872 – 8870 و 8855 و 8810
هفت تیر
8886 و 8884 – 8881 و 8834 – 8830 و 8817 و 8815 و 8814
نصر الهی
8822 – 8829
شهید بهشتی
8848 – 8840
شهریار – وایین  6532
شهریار – شهدا  6529 – 6522
 شهریار – شاهد شهر
 6544
شهریار – صفا دشت
 6543
 شهریار – صبا شهر
 6562
 شهریار – قدس
 4689 – 4681
 شهریار – گلگون
 6561
شهریار – اندیشه 4 
 6535 – 6534
 شهریار – اندیشه 3
 6557 – 6555
 شهریار – اندیشه 2
 6554
شهریار – اندیشه 1 6553 – 6551 و 6562
شهریار – بردآباد
6564
شهرک صنعتی شمس آباد
5623
شهرک صنعتی عباس آباد
 
رودهن
7653 – 7650
رباط کریم – گلستان
5638 و 5621 و 5633 – 5631 و 5674
گیلاوند
7634 – 7630
فیروز کوه – شهدا
221622 و 221624
اسلامشهر – واوان
5619 و 5617 و 5616
اسلامشهر – میان آباد
5655
اسلامشهر – قندی
5615 – 5611
اسلامشهر – بهشتی
5669 و 5637 – 5634
اسلامشهر – باهنر
5647 و 5646
اسلامشهر – انبیاء
5683
دماوند – فجر  
 دماوند – آیینه ورزان
 
دماوند – آب سرد
 
بومهن – کمرد
 
بومهن – جاجرود
7620
باقرآباد – 15 خرداد
3619 و 3617 – 3610